Vivago Oy ja FastROI Oy tiivistävät yhteistyötään

10.11.2011

Suomalaiset teknologiayritykset Vivago Oy ja FastROI Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka kattaa Vivago hyvinvointi- ja hoitajakutsujärjestelmän ja FastROI HILKKA® -toiminnanohjausjärjestelmän integraation.

Yhteistyösopimus astui voimaan syyskuussa 2011. Yhteistyön avulla Vivago Oy ja FastROI Oy haluavat lisätä hoitotyön laatua ja toiminnallisuutta. Jatkossa Vivago ja FastROI voivat yhteistyössä tarjota hoitajille helppokäyttöisiä työkaluja, jotka aidosti helpottavat päivittäistä hoitotyötä ja täten vapauttavat enemmän aikaa ihmisten hoitamiselle.

HILKKA-Vivago integraatio helpottaa hoitajien raportointi- ja dokumentointityötä, joka tutkimusten mukaan vie työajasta jopa 60 %.  Järjestelmien integraation avulla saadaan hoitajakutsujärjestelmä, työvuorosuunnitteluohjelma, työajan seuranta ja potilastietojärjestelmät, kotihoitosuunnitelman, hyvinvoinnin mittauslaitteen sekä toiminnanoh-jausjärjestelmän toimimaan samassa paketissa, mikä säästää hoitajien aikaa ja vähentää virheiden tekemistä.
FastROI:n hoivaliiketoiminnan ytimenä on tarjota asiakkaille tiedonsiirtorajapinnoiltaan avoin toiminnanohjausjärjestelmä, johon hoitajien erilaiset työkaluohjelmistot voidaan helposti integroida. Vivagon yhteistyö on yksi esimerkki siitä, miten HILKKAan voidaan tuoda erilaista tietoa käyttäjien helposti tarkastettavaksi” toteaa FastROIlta Risto Jalovaara yhteistyöstä.

”Vivago on kehittänyt viime vuosina nopealla tahdilla valtavasta tietomäärästä hoitajille automaattista tietoa. Voimme kertoa yhdellä näkymällä esimerkiksi keiden potilaiden toimintakuntoa tulisi tarkailla. Jo tänä päivänä pystymme tuottamaan raportteja esimerkiksi RAI –arvion täyttämiseen. FastROI –yhteistyö on Vivagon uuden käyttäjälähtöisen ideologian kannalta välttämätön ja uskomme sen kiinnostavan asiakaskuntaamme laajasti” kertoo Vivagon Katja Kääriä.

FastROI HILKKA® –toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja FastROI Oy on suomalainen sähköisen ja langattoman liiketoiminnan ohjelmisto- ja palveluyritys. Palveluvalikoimaan kuuluu sekä erityisratkaisuja hoiva-alan toimijoille että yleiskäyttöisiä ja toimiala-riippumattomia langattomia ratkaisuja liikkuvalle henkilöstölle. Tuotteet ja palvelut sopivat yritysten sekä julkisten toimijoiden tarpeisiin ja mahdollistavat helpon tavan sähköiseen tiedon tallennukseen sekä tiedonsiirtoon erilaisten tietojärjestelmien välillä.
 
Vivago on suomalainen henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä, jonka osaamista ovat älykkäät turvallisuuden ja hyvinvoinnin ratkaisut. Vivagon tuotteilla on Avainlippumerkki. Vivago on perustettu vuonna 1994 kehittämään, myymään ja markkinoi-maan automaattisen oman turvallisuuden ratkaisuja aktiivisuustasojen seurantaan ja analysointiin.  Omaan patentoituun osaamiseen perustuvat ratkaisut lähtevät käyttäjänsä tarpeista, olipa kyse sitten automaattihälytyksistä tai jatkuvasta käyttäjän hyvinvoinnin seurannasta. Vivago on laatusertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2003 -laatujärjestelmien mukaisesti.