Ainutlaatuista turvaa sairaaloihin ja terveyskeskuksiin

Luotettavaa tietoa hoitotyön tueksi

Vivago-tuoteperhe tarjoaa ainutlaatuiset ratkaisut sairaala- ja terveyskeskuspotilaiden turvaamiseen ja hyvinvoinnin seurantaan. Vivago-ratkaisu mittaa käyttäjän aktiivisuutta, liikettä, unen määrää sekä laatua. Ratkaisu on ainutlaatuinen, sillä sen keräämän tiedon avulla voidaan seurata asiakkaan vointia reaaliaikaisesti. Automaattiset muistutukset ja hälytykset merkittävistä voinnin muutoksista auttavat hoitohenkilöstöä reagoimaan nopeasti ja suuntaamaan resurssit niitä tarvitseville. Vivago-ratkaisu voi kutsua myös automaattisesti apua, mikäli asiakas ei pysty itse tekemään hälytystä.

Innovatiivinen Vivago-ratkaisu mahdollistaa potilaiden toimintakyvyn jatkuvan seurannan automaattisesti ja luotettavasti. Hoitotyön mitattavuus ja dokumentointi tuovat turvaa ja tietoa hoidon perustaksi. Yksilölliset raportit kertovat potilaiden hyvinvoinnista ja siinä tapahtuvista muutoksista, auttavat myös hoidon ja kotiuttamisen suunnittelussa sekä mahdollistavat seurannan myös kuntouttamisjaksolla.

Vivago-ratkaisu nostaa hoidon laatua uudelle tasolle – LEAN-mallia tukien

Vivago-järjestelmän tuottama tarkka analytiikka vähentää tarpeettomia toimintatapoja ja hyvinvointitiedon seuranta on helppoa ja sujuvaa. Ymmärrys asiakkaan hyvinvoinnin tasosta ja siinä tapahtuvista muutoksista tukee sairaala- ja terveydenhuoltoprosessien tehokasta kehittämistä. Toimintatavat muuttuvat joustavimmiksi ja hoitohenkilökunta voi keskittyä tärkeimpään – asiakkaan hoivaan ja hyvinvoinnin tukemiseen. Informaatio ja raportit ovat käden saatavilla reaaliaikaisesti. 

Hyvinvointiratkaisu tuo mukaan merkittäviä säästöjä

Vivagon teknologia ja patentoidut ratkaisut tukevat hoitoprosessien uudistamista sekä reaaliaikaista ja objektiivista hoidon tulosten tarkastelua. Konkreettisesti Vivago-ratkaisu voi tarkoittaa 60% nopeampaa kotiutusta sairaalasta kotihoitoon, tuoden mukanaan 1800 euron säästön yhden asiakkaan kuntoutusjaksoa kohden. Vivago auttaa myös preventiivisessä hoitotyössä ja mahdollistaa pidemmän kotona asumisen. Voinnissa tapahtuviin muutoksiin voidaan puuttua ajoissa ja näin myös tarve siirtyä ennakoimattomaan akuuttiin hoitoon laskee. 

Seinätön sairaala palvelee yli hoivaketjun rajojen

Vivago-ratkaisu mahdollistaa nopeamman siirtymisen sairaalahoidosta kuntoutukseen ja kotihoitoon. Reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla muodostuu hoivaketjun kynnykset ylittävä seinätön sairaala. Sekä sairaalan potilaat että kuntoutus- tai kotiutusjaksolla olevat potilaat saadaan seurannan piiriin. Ratkaisu seuraa asiakasta kotiin – Vivago kotiratkaisun avulla asiakkaan hyvinvointitietoa mitataan reaaliaikaisesti ja voidaan vastaanottaa mahdollisesti tehdyt hälytykset. Myös hoitavalla taholla on jatkuvasti mahdollisuus reagoida asiakkaan hyvinvoinnissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

Pori otti Vivagon analytiikan ja hyvinvointitiedon tehokäyttöön

Porin kuntoutussairaala uudisti hoitoprosessit käyttäen apuna Vivagon teknologiaa. Reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla syntyi hoitoketjun kynnykset ylittävä “seinätön sairaala”. Sekä sairaalan potilaat että kotona asuvat asiakkaat saatiin Vivago-kellolla jatkuvan seurannan piiriin. Tuloksena sairaalajakson kuntoutus tehostui, kuntoutusajat lyhenivät ja pärjääminen kotona vahvistui. Toimintamalli tuo kunnalle myös merkittäviä säästöjä.

Usein kysytyt kysymykset

Vivago-ratkaisun avulla hyvinvoinnissa tapahtuvat muutoksiin voidaan puuttua ennakoivasti. Hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata tehokkaasti ja myös etäältä. Yleisesti voidaan todeta, että uni- valverytmi on herkkä signaali, joka heijastaa ikääntyneen hyvinvointia. 

Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen Vivago-ratkaisu osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Ratkaisun keräämä ajantasainen tieto käyttäjän aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehityksestä toimii toimintakyvyn mittarina. Voinnissa tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua ennakoivasti.

 

 

Vivago MOBILE –sovellus mahdollistaa hoitavalle henkilökunnalle käyttäjän hyvinvoinnin seurannan, tehtävien priorisoinnin sekä hälytyksen vastaanoton. Tarvittava tieto kulkee helposti mukana ja hoitaja on aina ajantasalla tapahtumista. Automaattiset ilmoitukset ja hälytykset tulevat suoraan hoitajan älypuhelimeen.

 

Vivagon analytiikka on mahdollista jakaa mobiilisovelluksella myös omaisten käyttöön. Esimerkiksi kuntoutujan liikkumista ja unirytmiä voidaan esittää aktiviteettitiedon avulla myös omaiselle. 

Jaa tämä sivu: