Vivago-teknologia tukee arjessa selviämistä

Vivago-ratkaisu mukautuu tarpeen mukaan

Vivago tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat turvaa kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien arkeen. Vivago-ratkaisut tukevat arjen rutiineja ja niissä selviämistä. Perinteisistä turvaratkaisuista poiketen Vivago-ratkaisut varmistavat avun saannin myös tilanteissa, joissa henkilö ei pysty itse pyytämään apua. Vivago-ratkaisu mukautuu asukkaan ja palveluntarjoajan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Monipuolinen hyvinvointitieto käyttäjästä tukee ennakoivaa ja oikea-aikaista hoivaa. Vivago toimii myös turvapuhelimena ja hälytyspainike löytyy sekä Vivago CARE –kellosta että Vivago DOMI älyturvapuhelimesta.

Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä

Vivago-ratkaisu kerää ajantasaista tietoa käyttäjän hyvinvoinnista. Teknologian avulla saadaan arvokasta tietoa käyttäjän hyvinvoinnin kehittymisestä, unen laadusta ja rytmistä sekä päiväaikaisesta aktiivisuudesta. Tieto uni- ja vuorokausirytmistä sekä aktiviteettitasossa tapahtuvista muutoksista siirtyy automaattisesti hoidosta vastaavalle taholle ja näin voinnissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua nopeasti. Hyvinvointitiedot tallentuvat automaattisesti raporteiksi, joita voi hyödyntää hoitoa suunniteltaessa ja seurattaessa lääkityksen vaikuttavuutta. Dokumentit ja raportit on helppo ottaa mukaan lääkärikäynnille tai jakaa omaisille. Vivagon hyvinvointitieto tukee ennakoivaa ja oikea-aikaista hoivaa.  

Vivago CARE –kello ei leimaa käyttäjäänsä vaan näyttää tavalliselta rannekellolta

Vivago CARE –kello näyttää tavalliselta rannekellolta, se näyttää ajan ja päivämäärän selkeästi isoilla numeroilla. Käyttömukavuutta ja -astetta lisää se, ettei kello leimaa käyttäjäänsä avuntarvitsijaksi. Kello on palkittu useilla kansainvälisillä palkinnoilla ja tyylikäs design myös nostaa käyttöastetta.

Lataa lisätietoja ratkaisusta

Aspa-koti Omenapihassa testataan uutta teknologiaa

Vivago CARE –kello kertoo miten menee Aspa-koti Omenapihassa Valkeakoskella elettiin keväällä odottavissa tunnelmissa, sillä Omenapihan asukkaat ja henkilökunta toimivat Vivago CARE-kelloa testaavana pilottiryhmänä.

Case: Apua bipolaarisen mielialahäiriön seurantaan – Reinon elämänhallinta parani toimintakyvyn seurannalla

Reino on 81-vuotias kotona asuva mies, jolla on perussairautena kaksisuuntainen mielialahäiriö. Sairaudessa säännöllinen elämänrytmi, ennakoivien oireiden tunnistaminen sekä niihin puuttuminen ovat tärkeitä.

Usein kysytyt kysymykset

Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen Vivago-ratkaisu osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Ratkaisun keräämä ajantasainen tieto käyttäjän aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehityksestä toimii toimintakyvyn mittarina. Voinnissa tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua ennakoivasti.

 

 

Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä. Unen laadun ja määrän seuranta sekä tarkka tieto vuorokausirytmistä ja sen kehittymisestä on Vivagon avulla mahdollista. Uni- ja aktiivisuustrendien, hälytysten määrän ja kellon käyttöasteen seuranta antavat myös pidemmän aikavälin informaatiota. Päivittäinen aktiivisuus ja esim. ulkoiluajan mittaus kertovat miten käyttäjän aktiivisuus ja liikkuminen kehittyvät.

Jaa tämä sivu: