Vivago-ratkaisuilla parasta palvelua asiakkaillesi

Vivago mahdollistaa hyvinvoinnin ja terveydentilan ratkaisut kattavasti eri kohdissa hoitopolkuja niin kotiutuksen ja palveluasumisen kuin sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä rakennuttajienkin tarpeisiin.

 

Kuntoutus ja kotiutus

Kuntoutus ja kotiutus

Hoidon vaikuttavuuden seuranta ja turvallisuus

Kotona asuminen

Kotona asuminen

Ennakoiva hoito ja itsenäinen asuminen

Palveluasuminen

Palveluasuminen

Mukautuu yksilöllisten tarpeiden mukaan

Sairaala ja terveyskeskus

Sairaala ja terveyskeskus

Potilaiden toimintakyvyn jatkuva seuranta

Vammaiset ja mielenterveys

Vammaiset ja mielenterveys

Turvallinen elinympäristö ja päivittäiset rutiinit

Rakennuttajat ja suunnittelijat

Rakennuttajat ja suunnittelijat

Hyvinvointiratkaisu antaa kiinteistölle arvoa

Caritaksella hyödynnetään teknologiaa monipuolisesti palveluasumisessa sekä kotiin vietävissä palveluissa

Vivagon ja Caritaksen yhteistyö on alkanut jo vuonna 2002, kun Caritaksen ensimmäinen palvelukoti, Kairos-koti, avattiin. Tällä hetkellä Vivago-järjestelmä on laajasti käytössä kaikissa Caritaksen palvelukodeissa, kotihoidossa sekä Caritas Sairaalassa.

Caritas Rovaniemellä Vivago-teknologia mahdollistaa ja tukee oikea-aikaista hoitoa sekä säästää aikaa.

Vivago-järjestelmä on ollut käytössä Caritas Rovaniemellä kohta kaksi vuotta. Vivago on Rovaniemellä päivittäinen työkalu ja jatkuvassa käytössä.

Pori otti Vivagon analytiikan ja hyvinvointitiedon tehokäyttöön

Porin kuntoutussairaala uudisti hoitoprosessit käyttäen apuna Vivagon teknologiaa. Reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla syntyi hoitoketjun kynnykset ylittävä “seinätön sairaala”. Sekä sairaalan potilaat että kotona asuvat asiakkaat saatiin Vivago-kellolla jatkuvan seurannan piiriin. Tuloksena sairaalajakson kuntoutus tehostui, kuntoutusajat lyhenivät ja pärjääminen kotona vahvistui. Toimintamalli tuo kunnalle myös merkittäviä säästöjä.

Hatanpään puistosairaalassa uraauurtavaa kuntoutustyötä ikäystävällisellä teknologialla

Hatanpään kartanomiljöössä, vanhassa puistosairaalassa, sijaitsee upouusi arviointi- ja kuntoutusosasto ARVO, joka palvelee Tampereen kaupungin säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Alusta asti yksikössä on päätetty hyödyntää ikäystävällistä teknologiaa hoidon tukena. Vivagon järjestelmä oli hankintalistalla jo hyvissä ajoin, kun uutta yksikköä alettiin suunnitella.

Laukaalla saadaan reaaliaikaisen hyvinvointidatan avulla enemmän aikaa hoitotyöhön

Laukaan kunta oli mukana 2016–2018 toteutetussa Kukoistava Kotihoito -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää Keski-Suomen maakunnan kuntien kotihoitoa asiakaslähtöisemmäksi, vaikuttavammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Yksi tärkeimmistä tavoitteista hankkeessa oli lisätä asiakkaalle kohdennetun ajan määrää. Vivago mahdollisti resurssien kohdentamisen tehokkaammin ja yhä useampien asiakkaiden turvallisen asumisen kotona.

Reaaliaikaisen hyvinvointidatan avulla enemmän aikaa hoitotyöhön

Rauman kotiutustiimi on erikoistunut ikäihmisten vaativiin kotiutuksiin ja palvelutarpeen arviointiin osastojakson jälkeen. Vivagon järjestelmää kaksivuorotyössään hyödyntävässä tiimissä on huomattu Vivagolla olevan potentiaalia kuntoutusasiakkaiden edistymisen seurannassa.

Aktigrafiaseurannasta tukea mielenterveyskuntoutukseen - Harjavallan sairaalassa positiivisia tuloksia digitaalisesta seurantamenetelmästä mielenterveyskuntoutujilla

Harjavallan sairaalalla on pitkä perinne mielenterveystyöstä. Sairaalassa toteutetussa tutkimuksessa huomattiin digitaalisen seurannan tukevan sitoutuneen mielenterveyskuntoutujan hoitoprosessia.