Hyvinvointitieto antaa tukea kuntoutukseen ja kotiutukseen

 

Ainutlaatuisella hyvinvointitiedolla saavutetaan merkittäviä säästöjä kuntoutuksessa ja kotihoidossa

Vivagon tuottama hyvinvointitieto tukee oikea-aikaista siirtymistä sairaalahoidosta kuntoutukseen ja kotihoitoon. Konkreettisesti Vivago-ratkaisu voi tarkoittaa jopa 60% nopeampaa kotiutusta. Hoitavalla taholla on myös jatkuvasti mahdollisuus reagoida potilaan hyvinvoinnissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

Vivago-ratkaisu nostaa hoivan uudelle tasolle ja tukee toimintaprosessien muutosta

Vivago-ratkaisun tuottama analytiikka vähentää tarpeettomia toimintatapoja ja hyvinvointitiedon seuranta on helppoa ja sujuvaa. Ymmärrys asiakkaan hyvinvoinnin tasosta ja siinä tapahtuvista muutoksista tukee sairaala- ja terveydenhuoltoprosessien tehokasta kehittämistä. Toimintatavat muuttuvat joustavimmiksi ja hoitohenkilökunta voi keskittyä tärkeimpään – asiakkaan hoitamiseen ja hyvinvointiin. Informaatio ja raportit ovat käden saatavilla reaaliaikaisesti.

Vivago-ratkaisun avulla kohti seinätöntä sairaalaa

Reaaliaikaisella hyvinvointitiedon seurannalla saadaan myös kotona asuvat ihmiset seurannan piiriin. Asukkaan omatoimisuutta ja yksityisyyttä tuetaan, mutta samalla tiedetään jos asukkaan hyvinvoinnissa tapahtuu muutoksia. Vivagon reaaliaikainen hyvinvointitieto siirtyy hoitoketjun kynnysten yli kohti seinätöntä sairaalaa. Vivago-teknologian ja analytiikan avulla hoivaketjuun saadaan jatkuvuutta ja reaaliaikainen hyvinvointitieto seuraa asiakasta myös kuntoutusjaksolle kotiin. 

Vastaus tuleviin, muuttuviin tarpeisiin

  • Vivago on toimiva, nykyaikainen turvaratkaisu
  • Mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt
  • Hyvinvoinnin ja kuntoutuksen seuranta
  • Turvaa kotiuttamiseen ja kotihoitoon
  • Hoitotyön ennakointi ja tehostuminen
  • Kattavat raportointimahdollisuudet – lääkärin lisätyökalu
  • Antaa tietoa myös omaisille

Pori otti Vivagon analytiikan ja hyvinvointitiedon tehokäyttöön

Porin kuntoutussairaala uudisti hoitoprosessit käyttäen apuna Vivagon teknologiaa. Reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla syntyi hoitoketjun kynnykset ylittävä “seinätön sairaala”. Sekä sairaalan potilaat että kotona asuvat asiakkaat saatiin Vivago-kellolla jatkuvan seurannan piiriin. Tuloksena sairaalajakson kuntoutus tehostui, kuntoutusajat lyhenivät ja pärjääminen kotona vahvistui. Toimintamalli tuo kunnalle myös merkittäviä säästöjä.

Hatanpään puistosairaalassa uraauurtavaa kuntoutustyötä ikäystävällisellä teknologialla

Hatanpään kartanomiljöössä, vanhassa puistosairaalassa, sijaitsee upouusi arviointi- ja kuntoutusosasto ARVO, joka palvelee Tampereen kaupungin säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Alusta asti yksikössä on päätetty hyödyntää ikäystävällistä teknologiaa hoidon tukena. Vivagon järjestelmä oli hankintalistalla jo hyvissä ajoin, kun uutta yksikköä alettiin suunnitella.

Reaaliaikaisen hyvinvointidatan avulla enemmän aikaa hoitotyöhön

Rauman kotiutustiimi on erikoistunut ikäihmisten vaativiin kotiutuksiin ja palvelutarpeen arviointiin osastojakson jälkeen. Vivagon järjestelmää kaksivuorotyössään hyödyntävässä tiimissä on huomattu Vivagolla olevan potentiaalia kuntoutusasiakkaiden edistymisen seurannassa.

Usein kysytyt kysymykset

Vivago-ratkaisun avulla hyvinvoinnissa tapahtuvat muutoksiin voidaan puuttua ennakoivasti. Hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata tehokkaasti ja myös etäältä. Yleisesti voidaan todeta, että uni- valverytmi on herkkä signaali, joka heijastaa ikääntyneen hyvinvointia. 

Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen Vivago-ratkaisu osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Ratkaisun keräämä ajantasainen tieto käyttäjän aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehityksestä toimii toimintakyvyn mittarina. Voinnissa tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua ennakoivasti.

 

 

Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä. Unen laadun ja määrän seuranta sekä tarkka tieto vuorokausirytmistä ja sen kehittymisestä on Vivagon avulla mahdollista. Uni- ja aktiivisuustrendien, hälytysten määrän ja kellon käyttöasteen seuranta antavat myös pidemmän aikavälin informaatiota. Päivittäinen aktiivisuus ja esim. ulkoiluajan mittaus kertovat miten käyttäjän aktiivisuus ja liikkuminen kehittyvät.

Jaa tämä sivu: