Ratkaisut koko hoivaketjuun – vaikuttavasti ja mitattavasti

Vivago – Oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Ikääntyvä väestö lisää laadukkaiden terveyspalveluiden tarvetta ja kysyntää. Tämä edellyttää hoiva-alan resurssien tarkempaa kohdentamista. Vanhusten mahdollisuuksia omatoimiseen asumiseen on parannettava ja hoitoyksiköissä henkilöstön on saatava keskittyä itse hoitotyöhön rutiinien sijaan.

Vivago tuntee hoiva-alan haasteet ja tarjoaa niihin luotettavan ja joustavan ratkaisun. Vivago-ratkaisu kattaa koko hoivaketjun kotihoidosta palveluasumiseen, sairaaloihin ja kuntoutukseen.

Vivago tuo vaikuttavuutta ja mitattavuutta hoivatyöhön

Vivago-järjestelmä mittaa käyttäjän aktiivisuutta, liikettä, unen määrää sekä laatua. Vivagon ratkaisu on ainutlaatuinen, sillä sen keräämän tiedon avulla voidaan seurata asiakkaan vointia reaaliaikaisesti. Automaattiset muistutukset ja hälytykset merkittävistä voinnin muutoksista auttavat hoitohenkilöstöä reagoimaan nopeasti ja suuntaamaan resurssit niitä tarvitseville. Vivago ratkaisu hälyttää automaattisesti apua, mikäli asiakas ei pysty itse kutsumaan apua.

Vivagon teknologia ja patentoidut ratkaisut tukevat hoitoprosessien uudistamista sekä reaaliaikaista ja objektiivista hoidon tulosten tarkastelua. Vivago-järjestelmän tuottama tarkka analytiikka vähentää tarpeettomia toimintatapoja ja hyvinvointitiedon seuranta on helppoa ja sujuvaa. 

Tutustu Vivagon case-referensseihin: CASE PORI ja CASE JUVA

Tutustu Vivagon asiakasreferensseihin

Case: Insuliinishokki – Anja pelastui automaattisen hälytyksen avulla.

Anja on 77-vuotias palvelutalossa asuva nainen, jolla on insuliinihoitoinen diabetes. Verensokeri on laskenut yön aikana ja Anja on mennyt unen aikana tajuttomaksi.

Case: Asiakkaan kuntoutus lääkkeettömästi – Liisan kunto ja toimintakyky koheni

Liisa on 80-vuotias kotona itsenäisesti asuva nainen, jota kotihoito ja tytär auttavat. Liisalla on muistin alenemaa ja muistihäiriön edetessä vuorokausirytmi on huonontunut – Liisa nukkuu iltapäivisin ja valvoo öisin. Liisan toimintakyky ja kyky hoitaa omia asioita on heikentynyt.

Case: Parkinson-taudin lääkehoidon muutoksen vaikuttavuuden seuranta – Esko, vuodepotilaasta omatoimiseksi kulkijaksi

81-vuotiaalla Eskolla on perussairautena Parkinson-tauti. Esko on siirtynyt tehostetun hoidon piiriin palvelutaloon. Esko tarvitsee paljon henkilökunnan apua päivittäisissä toiminnoissa ja siirtymisissä.

Case: Apua bipolaarisen mielialahäiriön seurantaan – Reinon elämänhallinta parani toimintakyvyn seurannalla

Reino on 81-vuotias kotona asuva mies, jolla on perussairautena kaksisuuntainen mielialahäiriö. Sairaudessa säännöllinen elämänrytmi, ennakoivien oireiden tunnistaminen sekä niihin puuttuminen ovat tärkeitä.

Case: Saattohoito – Allin oloa helpotettiin Vivagon aktiviteettitiedon avulla

Alli sairasti keuhkosyöpää palvelukeskuksessa. Allin toiveena oli, että saattohoito toteutettaisiin omassa hoitopaikassa. Sairauden edetessä hän ei pystynyt enää itse kertomaan voinnistaan. Kipu näkyi selvästi aktiviteettikäyrällä. 

Vivagon aktiviteettitiedon mittaus – Vuorokausirytmin, unen ja aktiivisuuden mittarit

Monet toimintakyvyn muutokset näkyvät muutoksina ihmisen vuorokausirytmissä, unessa ja siten myös mitatussa aktiviteettitiedossa. Hyvinvointitiedon analysointi on tehokas työväline ongelmatilanteiden havaitsemisessa, hoidon arvioinnissa ja sen tehokkuuden mittaamisessa varsinaisen diagnoosin tekemisen jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Vivago-ratkaisun avulla hyvinvoinnissa tapahtuvat muutoksiin voidaan puuttua ennakoivasti. Hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata tehokkaasti ja myös etäältä. Yleisesti voidaan todeta, että uni- valverytmi on herkkä signaali, joka heijastaa ikääntyneen hyvinvointia. 

Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen Vivago-ratkaisu osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Ratkaisun keräämä ajantasainen tieto käyttäjän aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehityksestä toimii toimintakyvyn mittarina. Voinnissa tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua ennakoivasti.

 

 

Jaa tämä sivu: