Vivago-ratkaisu tukee itsenäistä asumista kotona

Turvallisuus alkaa turvallisuuden tunteesta

Suomessa kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että yhä useampi säännöllisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseva henkilö pystyisi asumaan yhä pidempään kotona. Turvallisuuden tunne on yksi keskeisistä edellytyksistä, jonka ansiosta henkilö pystyy asumaan kotona kauemmin. Innovatiiviset Vivago-ratkaisut varmistavat ikä-ihmisen hyvinvointia ja tekevät elämästä kotona turvallisemman.

Vivago DOMI älyturvapuhelin tukee turvallista ja itsenäistä asumista kotona

Vivago DOMI älyturvapuhelin on innovatiivinen ratkaisu, jonka avulla voidaan tarjota uusia tapoja tukea itsenäistä asumista kotona sekä kehittää kotihoidon palveluita. Ainutlaatuiseen kokonaisuuteen kuuluvat Vivago CARE –kello, Vivago Domi POINT –tukiasema sekä Vivago MOBILE –sovellus. Ratkaisu turvaa ja huolehtii kotona asuvan turvallisuudesta jopa silloin, kun hän ei itse pysty hälyttämään apua, esim. tajuttomuuden sattuessa.

Hyvinvointitieto auttaa hoitotyön ennakoinnissa

Vivago CARE –kello kerää ajantasaista tietoa käyttäjän hyvinvoinnista. Vivago-teknologian avulla saadaan arvokasta tietoa käyttäjän hyvinvoinnin kehittymisestä, unen laadusta ja rytmistä sekä päiväaikaisesta aktiivisuudesta. Tieto kotona asuvan uni- ja vuorokausirytmistä sekä aktiviteettitasossa tapahtuvista muutoksista siirtyy automaattisesti hoidosta vastaavalle taholle. Hyvinvointitiedot tallentuvat automaattisesti raporteiksi, joita voi hyödyntää hoitoa suunniteltaessa. Vivagon hyvinvointitieto tukee ennakoivaa ja oikea-aikaista hoivaa – voinnissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua nopeasti. 

Vivago-ratkaisu tuo kotihoidon käynteihin suunnitelmallisuutta ja oikea-aikaisuutta. Näin hoitavalla taholla on mahdollisuus keskittyä tärkeimpään – asukkaan hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Vivago-ratkaisu tuo turvaa kotiin

Älykäs teknologia tuo turvaa kotiin

Älykäs teknologia tuo turvaa kotiin

Vivago-ratkaisu oppii tuntemaan käyttäjänsä normaalin vuorokausirytmin ja reagoi muutoksiin. Hälytyspainike löytyy sekä kellosta että tukiasemasta.

Automaattinen hälytys

Automaattinen hälytys

Vivago-ratkaisu hälyttää apua automaattisesti jos käyttäjä ei itse pysty kutsumaan apua. Automaattiset ilmoitukset kertovat voinnin muutoksista.

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin seuranta etäältä

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin seuranta etäältä

Tieto voinnissa tapahtuvista muutoksista siirtyy automaattisesti hoidosta vastaavalle taholle ja omaisille.

Vivago-teknologia mahdollistaa ikäihmisten laadukkaan hoidon Kotokampuksella.

Lempäälän Kotokampuksella Vivagon tuottaman hyvinvointitiedon avulla seurataan asukkaiden univalverytmiä reaaliajassa. Tietoa hyödynnetään myös asukkaiden hoidon suunnittelussa ja henkilöstöresurssien mitoituksessa.

Caritaksella hyödynnetään teknologiaa monipuolisesti palveluasumisessa sekä kotiin vietävissä palveluissa

Vivagon ja Caritaksen yhteistyö on alkanut jo vuonna 2002, kun Caritaksen ensimmäinen palvelukoti, Kairos-koti, avattiin. Tällä hetkellä Vivago-järjestelmä on laajasti käytössä kaikissa Caritaksen palvelukodeissa, kotihoidossa sekä Caritas Sairaalassa.

Caritas Rovaniemellä Vivago-teknologia mahdollistaa ja tukee oikea-aikaista hoitoa sekä säästää aikaa.

Vivago-järjestelmä on ollut käytössä Caritas Rovaniemellä kohta kaksi vuotta. Vivago on Rovaniemellä päivittäinen työkalu ja jatkuvassa käytössä.

Reaaliaikaisen hyvinvointidatan avulla enemmän aikaa hoitotyöhön

Rauman kotiutustiimi on erikoistunut ikäihmisten vaativiin kotiutuksiin ja palvelutarpeen arviointiin osastojakson jälkeen. Vivagon järjestelmää kaksivuorotyössään hyödyntävässä tiimissä on huomattu Vivagolla olevan potentiaalia kuntoutusasiakkaiden edistymisen seurannassa.

Case: Asiakkaan kuntoutus lääkkeettömästi – Liisan kunto ja toimintakyky koheni

Liisa on 80-vuotias kotona itsenäisesti asuva nainen, jota kotihoito ja tytär auttavat. Liisalla on muistin alenemaa ja muistihäiriön edetessä vuorokausirytmi on huonontunut – Liisa nukkuu iltapäivisin ja valvoo öisin. Liisan toimintakyky ja kyky hoitaa omia asioita on heikentynyt.

Usein kysytyt kysymykset

Tukiasemassa on varavirta-akku, joka turvaa tiedonvälityksen sähkökatkoksien aikana. 

Vivago-teknologian avulla saadaan arvokasta tietoa käyttäjän hyvinvoinnista, unen laadusta ja rytmistä sekä päiväaikaisesta aktiivisuudesta. Automaattiset ilmoitukset kertovat jos kotona asuvan voinnissa on tapahtunut muutoksia. Ratkaisu hälyttää apua automaattisesti jos se havaitsee äkillisen muutoksen käyttäjänsä voinnissa tai käyttäjä ei pysty itse kutsumaan apua.

Vivago-ratkaisun avulla hyvinvoinnissa tapahtuvat muutoksiin voidaan puuttua ennakoivasti. Hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata tehokkaasti ja myös etäältä. Yleisesti voidaan todeta, että uni- valverytmi on herkkä signaali, joka heijastaa ikääntyneen hyvinvointia. 

Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen Vivago-ratkaisu osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Ratkaisun keräämä ajantasainen tieto käyttäjän aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehityksestä toimii toimintakyvyn mittarina. Voinnissa tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua ennakoivasti.

 

 

Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä. Unen laadun ja määrän seuranta sekä tarkka tieto vuorokausirytmistä ja sen kehittymisestä on Vivagon avulla mahdollista. Uni- ja aktiivisuustrendien, hälytysten määrän ja kellon käyttöasteen seuranta antavat myös pidemmän aikavälin informaatiota. Päivittäinen aktiivisuus ja esim. ulkoiluajan mittaus kertovat miten käyttäjän aktiivisuus ja liikkuminen kehittyvät.

Jaa tämä sivu: