Vivago Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). Laadittu 10.11.2016.

REKISTERINPITÄJÄ

Vivago Oy
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo
Y-tunnus: 0967287-4
puh. 010 2190 610

REKISTERIN NIMI

Vivago Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde tai jäsenyys, rekisteröidyn suostumus.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään laitteiden toimittamiseen, laskutukseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen kuten mahdollisista peruutuksista ilmoittamiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Vivago Oy:n markkinointiin, tutkimustarkoituksiin ja kilpailujen järjestämiseen. Asiakkaalta kysytään rekisteröitymisen yhteydessä erikseen lupa tietojen käyttämiseen em. tarkoituksiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Vivago Oy:n asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä. Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Demografiatiedot
  • Lupatiedot ja kiellot
  • Tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme)
  • Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma- ja analyysitiedot
  • Asiakkuuteen tai jäsenyyteen liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat sekä rekisteröitymisen että asiakassuhteen yhteydessä asiakkaan itsensä antamat tiedot. Verkkosivuilla tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen täyttäessään lomakkeen sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Vivago Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Vivago Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Vivago Oy ei vastaa kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 
Vivago Oy
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

OIKEIN VAATIA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAUSTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Sivustolla. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

YHTEYSTIEDOT

Keräämiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on Vivago Oy. Yhteyshenkilö rekisterinpitoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Satu Ruissalo. Voit lähettää tähän Tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen: info@vivago.com