Vivago ja Avarea solmivat yhteistyösopimuksen

11.04.2018

Vivago Oy ja Avarea Oy solmivat yhteistyösopimuksen

 vivago-avarea-yhteistyö

Terveydenhuollon esineiden internet (IoMT) luo lukemattomia mahdollisuuksia

Esineiden internet (Internet of Things) tuo lukemattomasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia terveydenhuoltoon ja lääketieteeseen sekä tukee hyvinvointiamme.
Vivagon ja Avarean ratkaisu kuuluu Internet of Medical Things IoMT -kategoriaan.

Digitaalinen terveystieto osaksi älykästä hoitoa

Vivago ja Avarea ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka sisältönä on hyödyntää edistyksellistä analytiikkaa ja tuottaa Vivagon kehittämien hyvinvoinnin ja turvallisuuden ratkaisuiden tuottamasta terveys- ja hyvinvointidatasta liiketoimintaoivalluksia.

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään tiedot asiakkaiden käyttämästä Vivago-ratkaisusta ja luodaan kokonaisnäkymä asiakaskunnasta. Kokonaiskuva jalostetaan klusteroinnilla samankaltaisten ryhmien löytämiseksi. Muodostettujen ryhmien sisällä asiakkaat käyttäytyvät samankaltaisesti. Hoiva- tai kuntoutusyksikkö voi suunnitella datapohjaisille asiakassegmenteille kohdennettuja hoito- ja palvelutoimenpiteitä, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata. Asiakkaat saavat parempaa palvelua sekä kohdennetut toimenpiteet hoidon ja kuntoutuksen tueksi.

IoMT:n avulla palveluita tuotetaan kustannustehokkaasti – palvelun laadun parantuessa

Vivago-ratkaisuiden tuottama data mahdollistaa edistyneen analytiikan hyödyntämisen hoidon paremmassa kohdentamisessa. Kotihoidossa asiakkaan oikea-aikainen tukeminen ja kohdennetun palvelun tarjoaminen nostaa sekä asiakkaan elämänlaatua että palvelun tasoa.

IoMT on käsite, joka kuvaa IoT-sovelluksia terveydenhuollon ja lääketieteen sektorilla. IoMT:n hyödyntämisessä on valtava potentiaali ikääntyvän väestön hoitoon sekä vammaishoidon tarpeisiin. Sen avulla pystytään tuottamaan palveluita kustannustehokkaasti samalla parantaen palvelun laatua – palvelut voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti ja kustomoidusti eri asiakaskohderyhmille. Terveydenhuolto ja lääketiede ovat ottaneet esineiden Internetin käyttöönsä hieman muita toimialoja hitaammin, mutta globaalisti sen hyödyntäminen lisääntyy voimakkaasti.

Lisätiedot

Vivago ja Avarea esittelevät konseptin Nordic IoT -tapahtumassa Helsingin Kattilahallissa 16-20.4.2018.

Avarea tuottaa asiakkailleen analytiikan avulla merkityksellistä tietoa parempaa päätöksentekoa varten. Toiminnassaan Avarea keskittyy asiakasanalytiikan, kannattavuuden hallinnan ja IoT:n ratkaisuihin. Lue lisää www.avarea.fi