Vivago mukana kehittämässä uudenlaista muistihäiriöisille suunnattua palvelutuotetta

9.12.2014

Vivago mukana kehittämässä uudenlaista palvelutuotetta, jonka avulla voidaan parantaa muistihäiriöisten elämänlaatua.

Lue lisää tämän linkin takaa:

https://medium.com/terveytta-ja-hyvinvointia/moderni-palvelutuote-muistihairioisten-elamanlaadun-parantamiseen-a2cb2520ef7