vantaa-edellakavijana

Vantaa edelläkävijänä

Satu Ruissalo, Markkinointijohtaja, Vivago Oy
3. tammikuuta

Korson vanhustenkeskus kehittää toimintatapojaan ja tukee asukkaiden arkea hyvinvoinnin seurannalla

Korson vanhustenkeskuksen tehostetun palveluasumisen yksikössä keskiössä on kodinomainen asuminen, hyvä hoiva ja huolenpito. Ikääntyneen elämäntilanteen muuttuessa arvioidaan aina asukkaan yksilöllinen tilanne ja palveluiden tarve. Korson vanhustenkeskus on toiminut nykyisissä tiloissaan vuoden 2016 elokuusta alkaen. Peruskorjattuun tilaan saavuttaessa asukkaita yhdistettiin useasta alueen yksiköstä. Tällä hetkellä Korsossa on 42 aktiivista asukasta ja Vivago-ratkaisun käyttöaste on lähes 100 prosenttia. Vivago CARE poistumisvalvonta-kellot tuovat turvaa asukkaiden liikkumiseen mutta osastoilla on vapaa liikkuminen ja asukkaita kannustetaan aktiiviseen elämään.

Vivago-ratkaisu tukee Korson toimintatapojen muutosta – yöhoidon hyvät tulokset kannustavat eteenpäin

Korson vanhustenkeskuksessa Vivago-ratkaisu on tuonut konkreettista, positiivista muutosta ja oikea-aikaisuutta erityisesti yöhoitoon. Osastoilla kiertämistä yöaikaan on voitu turvallisesti vähentää ja turhat kierrokset on jätetty pois. Vivago-ratkaisun avulla voidaan seurata asukkaiden aktiivisuutta ja unta, jolloin asukkaiden luokse mennään vain tarpeen vaatiessa ja asukkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Kaatumisvaarassa olevia asukkaita seurataan tarkemmin ja asukkaiden avuksi osataan mennä oikea-aikaisesti heidän ollessaan hereillä ja aktiivisia. Osaston toiminta on asukkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioivaa ja osastolla yöaikaan sattuvat kaatumiset ovatkin nykyään erittäin harvinaisia.

Osastolla Vivagon reaaliaikaiset hyvinvointitiedot ovat aktiivisessa seurannassa ja suunnitteilla on myös ottaa tulevaisuudessa käyttöön automaattihälytykset asukaskohtaisin säädöin, jolloin voidaan tarjota esimerkiksi kaatumisvaarassa oleville asukkaille entistä parempaa turvaa. Korson henkilöstö on motivoitunut kehittämään toimintatapojaan. Vivagon tarjoamat koulutukset on koettu erittäin hyödyllisiksi ja ne ovat herättäneet ajatuksia, miten ratkaisua voidaan entistä paremmin hyödyntää hoivatyössä ja toimintatapojen muutoksessa.

Älykäs teknologia yhdistää hoivan tarjoajat, omaiset ja lääkärit

Osastolla seurataan aktiivisesti asukkaiden hyvinvoinnissa tapahtuvia lyhyen ja pitkänajan muutoksia. Vivago MOBILE –sovellus auttaa hoivatyön priorisoinnissa ja nostaa esiin asukkaita heidän vointinsa mukaisesti. Eniten hoivaa tarvitsevien auttamiseen osataan keskittyä ja päivän suunnittelu muokkautuu todellisen tarpeen mukaisesti.

Vivagon hyvinvointitietoja käytetään tukena myös omaiskeskusteluissa ja omaiset ovat kiinnostuneita läheisen unen laadusta ja aktiivisuudesta. Innovatiivisen ja yksilöllistä hoivaa tukevan ratkaisun esittely kiinnostaakin omaisia ja teknologian tuomista mahdollisuuksista halutaan kuulla tarkemmin. Korsossa myös asukkaat itse suhtautuvat kelloihin positiivisesti ja korkea käyttöaste puhuu tämän puolesta Korsossa myös lääkärit käyttävät Vivago-ratkaisun tuottamaa hyvinvointitietoa. Vivagoa on konkreettisesti käytetty apuna myös lääkehoidon suunnittelussa seuraamalla asukkaan voinnin muutosta. Vivagon hyvinvointitietoja seuraamalla on voitu todeta, että asukkaan vointi on saatu kääntymään parempaan, uni on lisääntynyt ja vireys parantunut.

Aktiivisuuspilotti ja RAI-arvion käyttö vahvistavat toimintatapojen muutosta  

Korson vanhustenkeskuksen ja Malminniityn asukkaat ja hoitajat ovat osallistuneet aktiivisuuspilottiin, jossa seurattiin aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä. Pilotin tavoitteena on nostaa asukkaiden ja myös hoitajien arjen liikkumista ja aktiviteettia, tuloksia seurattiin myös kuntotestien avulla. Pilotti kertoo Korson motivoituneesta asenteesta ja halusta toimintatapojen muutokseen. Näin vahvistetaan asukkaiden hyvää vointia, tuetaan elämän kodinomaisuutta ja kunnioitetaan asukkaiden yksityisyyttä. Pilotin lopullisia tuloksia odotellaan vielä mutta projekti koettiin erittäin mielenkiintoiseksi ja lupaavaksi, myös asukkaiden tilanteiden koetaan seurannan aikana parantuneen.

Korson vanhustenkeskuksessa RAI-arvio on ollut jo pitkään käytössä ja heidän mukaansa Vivagon kolmen ja kuuden kuukauden seurantavälit tukevat RAI-arviota. Korsossa pohditaan aktiivisesti yhdessä tavoitteita ja suunnitellaan, miten toimintaa lähdetään kehittämään. Toiminnan kehittämisen keskiössä on asukkaiden yöhoidon seuranta ja kaikille asukkaille halutaan taata mahdollisuus rauhalliseen uneen. Mahdollisiin unen ongelmien selvittämiseen otetaan lääkäri mukaan ja haetaan syy miksi asukkaan unirytmi on häiriytynyt.

Korson vanhustenpalvelun arjessa Vivagon tuomaa hyötyä kiteytettiin lauseisiin ”Loistava”, ”Tiedän aina kuka on hereillä” ja ”Oman työn suunnittelu onnistuu asukkaiden tarpeen mukaan”.

Lisätiedot:

Päivi Junttanen, osastonhoitaja, Korson vanhustenkeskus
Satu Ruissalo, markkinointijohtaja, Vivago Oy

Korson vanhustenkeskuksen palvelut
Vivagon hyvinvoinnin ja turvallisuuden ratkaisut