Vastuullisuus yrityksen taustalla

Vivagon avainlipputuote 

Vivagolle vastuullisuus merkitsee vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Vivago toimii vastuullisesti ja noudattaa lakeja sekä yleisesti hyväksi todettuja käytäntöjä. Kestävä kehitys on tärkeä asia ja se pyritään ottamaan huomioon tuotannon joka osa-alueella.

Vivagon alihankkijat ovat tarkoin valitut ja myös heiltä edellytetään vastuullisuutta ja eettisyyttä. Vivagon koko arvoketju on suomalainen. Tuotteet valmistetaan Suomessa ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon myös niiden kierrätys. Tuotteilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä avainlipputunnus. 

Vivagolle vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että toimitaan asiakkaiden parhaaksi. Vivagolle on ensiarvoisen tärkeää ylläpitää avointa viestintää ja vuoropuhelua asiakkaidensa kanssa. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa yrityksen toimintamalleja ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Vivago on laatusertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2003 -laatujärjestelmien mukaisesti. Vuonna 2012 Vivagossa aloitettiin ISO 26000 –standardin ohjeiden mukainen toiminta ja arviointi.

Vivagon omistajia ovat yli 100 suomalaista instituutiota ja yksityistä sijoittajaa.

 

Jaa tämä sivu: