vivagon-alykas-teknologia-vauhdittaa-siirtymista-seinattomasta-sairaalasta-kotihoitoon-ja-kuntoutukseen
  • Blogit >

  • Vivagon älykäs teknologia vauhdittaa siirtymistä seinättömästä sairaalasta kotihoitoon ja kuntoutukseen

Vivagon älykäs teknologia vauhdittaa siirtymistä seinättömästä sairaalasta kotihoitoon ja kuntoutukseen

Satu Ruissalo, Markkinointijohtaja, Vivago Oy
23. toukokuuta

Sairaalasta kotiutuminen on usein hidas ja moniammatillista osaamista vaativa tapahtuma. Potilaita joudutaan helposti pitämään vuodeosastolla liian pitkään, koska kotiin lähettämisen jälkeen kuntoutuksen tukeminen ja seuranta katkeavat lähes kokonaan. Kotona pärjääminen aiheuttaa myös huolta ja epävarmuutta itse potilaalle ja hänen omaisilleen. Seinättömän sairaalan tavoitteena onkin sairaalassaolojaksojen lyhentäminen sekä kotona pärjäämisen vahvistaminen. 

Me Vivagolla tiedämme, että uuden teknologian avulla voidaan seurata reaaliaikaisesti potilaan kuntoutumista ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Vivagon tuottama hyvinvointitieto asiakkaan voinnista mahdollistaa nopeamman siirtymisen itse sairaalahoidosta kuntoutukseen ja kotihoitoon. Tämä muodostaa hoivaketjun kynnykset ylittävän seinättömän sairaalan. Vivago-ratkaisun avulla sekä sairaalassa olevat potilaat, että kuntoutus- tai kotiutusjaksolla olevat potilaat saadaan saman seurannan piiriin. Ratkaisu seuraa asiakasta suoraan omaan kotiin ja asiakkaan hyvinvointitietoa voidaan mitata reaaliaikaisesti ja samalla voidaan vastaanottaa asiakkaan mahdollisesti tekemät hälytykset. Myös hoitavalla taholla on mahdollisuus seurata asiakkaan hyvinvoinnissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia ja reagoida niihin tarpeen vaatiessa.

Hyvinvoinnin seuranta osa seinätöntä sairaalaa 

Vivagon hyvinvointimittaus perustuu kliinisesti validoituun unen, aktiivisuuden ja vuorokausirytmin seurantaan. Tarkka unen rekisteröinti, aktiivisuuden ja vuorokausirytmin seuranta, antavat luotettavaa tietoa hyvinvoinnista ja potilaan uni-valve rytmistä (*.  Voinnin muutokset voivat johtua mielialan muutoksista, lääkityksestä ja tai sairauksista. Seinättömässä sairaalamallissa hyvinvointitietoa käytetään päätöksen tukena ja apuna potilaan hoidossa. (* Käypähoitosuositukset http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067  

Vivagolla on ollut kunnia osallistua Porin kuntoutussairaalan perinpohjaiseen uudistumisprosessiin, jossa ylimmän johdon vahvalla tuella lähdettiin kehittämään sairaalan toimintaa. Keskeistä oli Vivagon teknologian ja analytiikan hyödyntäminen siten, että prosesseja ja hoitoketjuja voitiin parantaa potilaan etu kaikessa huomioiden. Kotiutuksen tavoitteeksi asetettiin seinättömyys eli hoitoketjujen jatkuvuus ja hyvinvointitiedon reaaliaikaisuus myös potilaan kotona. Porin kuntoutussairaala otti käyttöönsä Vivago CARE -kellon, joka mittaa sekä univalverytmiä että potilaan liikkumista. Kelloa käyttävät kaikki potilaat remontoidussa tornisairaalassa. Kotiuttamisen tueksi otettiin Vivago Domi POINT älyturvapuhelimet. Puheyhteyden lisäksi ne välittävät hyvinvointitietoa eteenpäin ja toimivat hoitajien kotikäyntien seurantajärjestelmänä. Laajan muutosprosessin myötä kuntoutusjaksot ovat lyhentyneet, mikä tuo selvää kustannussäästöä kunnalle. Samalla henkilökunta voi nojata päätökset mitattuun tietoon ja ohjata hoivatoimenpiteitään reaaliaikaisen hyvinvointitiedon pohjalta.

Tämän lisäksi Porissa on pystytty merkittävästi vähentämään tarvetta siirtyä kotoa erikoissairaanhoidon piiriin. Hyvinvointitieto auttaa seuraamaan kotona-asuvien vointia ja auttamaan kotona asuvaa nopeasti. Ennakoiva tieto on tuonut varhaisen avun mallin Poriin, jolloin hoito toimenpiteet on aloitettu riittävän ajoissa ja erikoissairaanhoidon tarve on voitu välttää. Näin on voitu välttää turhia ambulanssi- ja sairaalakäyntejä, kun akuutti sairaanhoitotiimi tuo riittävän hoidon kotiin.

Lue lisää Vivagosta tai tarkemmin Vivagon sairaala- ja kuntoutusratkaisuista sekä case-Porista