halytyksia-vai-hyvinvointia-

Hälytyksiä vai hyvinvointia?

Tero Nuora, Myyntipäällikkö, Vivago Oy
20. kesäkuuta

Varmasti todella moni Teistä on jäämässä lomalle ja työskentelee ahkerasti, jotta mahdollisimman moni asia tulisi tehtyä ennen lomaa, jotta asiat tulisi kuntoon, eivätkä jäisi pyörimään mieleen. On paljon mukavampi aloittaa syksyllä työnteko, kun saa ajatuksen kanssa perehtyä syksyn budjetin työstämiseen.

Tämän vuoksi päätänkin lähestyä sinua vielä ennen lomaa, tai mikäli luet tämän lomasi jälkeen, toivon sinulta tähän muutaman minuutin ajan ajatuksesi. Oletko ajatellut, että käytössäsi olevan kutsujärjestelmän pitäisi olla Sinulle paljon tärkeämpi työväline kuin uskotkaan? Ymmärrämme sen tärkeyden konkreettisesti silloin kun asukkaallasi syntyy hätä ja hän tarvitsee välitöntä apua. Usein hoitotyön näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hoitajan on annettava apua välittömästi ja hänen ennen hälytystä tekemänsä työ keskeytyy. Miten tilannetta voisi parantaa?

Älykkään teknologian avulla! Älykkäässä teknologiassa yhdistyy perinteinen hälytyspainike, sekä ainutlaatuinen ominaisuus, joka reaaliajassa monitoroi asukkaasi hyvinvointia ja antaa koko tiimillesi mahdollisuuden ennakoida ja antaa palvelua asukkaillesi etukäteen. Tuo aiemmin kuvattu äkillinen hälytystilanne hoituisi älykkään teknologian avulla niin, että ratkaisu olisi antanut hoitajille automaattisesti ilmoituksen asukkaan hyvinvoinnin muutoksesta, jolloin hänelle annettaisiin hoivapalvelua, jossa on todennäköisempää estää äkillinen hoitotarve, kuten erikoissairaanhoidollinen hoito tai puhumattakaan siitä, että hoitojaksojen lukumäärää pystyttäisiin vähentämään, kun tarvittava palvelu voidaan antaa turvallisesti jo omassa tutussa yksikössä.

Voiko ratkaisuna olla mikä tahansa anturi? Ei voi. Anturidata ei mittaa jatkuvasti, eikä näin ollen anna luotettavaa kokonaiskuvaa henkilön hyvinvoinnin muutostamuutoksesta. Antureita joudutaan usein sijoittamaan eripuolille asuntoa, joka johtaa myös siihen ilmiöön, ettei anturien data ole vertailukelpoista keskenään. Tilannetta ei helpota myöskään se, että, liiketunnistimella ei ole tähän päivään mennessä kliinistä hyväksyntää, jossa osoitettaisiin anturidatan luotettavuus ihmisen hyvinvoinnin, unen, aktiivisuuden ja vuorokausirytmin mittaamisessa.

Me Vivagolla olemme tehneet tämän Sinulle yksinkertaisesti ja helpoksi. Vivago CARE- kellon anturina toimii ihminen, jonka hyvinvointia, unta, vuorokausirytmiä ja päivittäistä aktiivisuutta mittaamme reaaliajassa täysin automaattisesti. Ratkaisumme luotettavuudesta kertoo se, että ratkaisumme on kliinisesti validoitu, joten voimme aidosti puhua siitä, että Vivago on terveydenhuollon ja hyvinvoinnin uusi mittari. Keväällä NHG tutki Vivago CARE - kellon tuottamaa hyvinvointidataa RAI-arviointiin. Tulokset kertovat sen tosiasian, että Vivagon hyvinvointidatalla on suuri korrelaatio asiakkaan RAI-arvioihin (MAPLe5 ja IADL6). NHG:n tutkimuksen lopussa suositellaankin asiakkaalle RAI- arvioinnin tekemistä uudelleen, kun Vivago hyvinvointiratkaisu on ilmoittanut asukkaan hyvinvoinnin muutoksesta. Tämä luo hyvinvointitietojen hyödyntämiselle hyvän toimintamallin, joka tekee raportoinnista ajantasaisen.

Mikäli syksyn budjettia laatiessasi sinulle tulee eteesi uuden järjestelmän hankinta palveluyksikköösi tai asiakkaasi kotiin tai haluat muuttaa vanhan toimintatavan kannattaa miettiä kahdesta seuraavasta lähtökohdasta; Hälytyksiä ja kiirettä ylläpitävä ratkaisu vai rauhallisuutta, ennakointia ja hyvinvointia ikäihmisen terveyttä ja edistävä ratkaisu. Tästä haluankin lopuksi vielä mainita erään asiakkaamme ikäihmisen antaman positiivisen palautteen palveluntuottajalle. ”Kukaan ei ole koskaan kysynyt minulta ennen miten minä voin!”

Mukavaa ja aurinkoista kesää Sinulle!